decide a battle

  1. Verb bir muharebenin sonucunu tayin etmek