deflect

 1. Verb yoldan saptırmak
 2. inhiraf
 3. Verb etmek veya ettirmek
 4. Verb dönmek
 5. Verb eğilmek
 6. Verb eğmek
 7. Verb çevirmek
 8. Verb belvermek
 9. Verb inhiraf etmek
 10. Verb saptırmak
 11. Verb savuşturmak
gargaraya getirmek Verb
bir akarsuyun yönünü değiştirmek Verb
sap(tır)mak, başka tarafa dön(dür)mek, çevir(il)mek, eğ(il)mek, inhiraf/inhina et(tir)mek, cay(dır)mak.

The bullet was deflected when it hit the iron pole. They gave the police misleading information, deflecting the attention from planned crimes.