1. Fiil yoldan saptırmak
  2. inhiraf
  3. Fiil etmek veya ettirmek
  4. Fiil dönmek
  5. Fiil eğilmek
  6. Fiil eğmek
  7. Fiil çevirmek
  8. Fiil belvermek
  9. Fiil inhiraf etmek
  10. Fiil saptırmak
  11. Fiil savuşturmak
gargaraya getirmek Fiil
bir akarsuyun yönünü değiştirmek Fiil
sap(tır)mak, başka tarafa dön(dür)mek, çevir(il)mek, eğ(il)mek, inhiraf/inhina et(tir)mek, cay(dır)mak.

The bullet was deflected when it hit the iron pole. They gave the police misleading information, deflecting the attention from planned crimes.