degree of consanguinity

  1. Noun, Law kan hısımlığı derecesi