delay in payment

  1. ödemede gecikme
ödeme de gecikmek Verb