delay time

  1. Information Technology gecikme süresi
  2. gecikme zamanı