demands

  1. Noun talepler
birinin taleplerinde ılımlı olmak Verb
çok zamanını almak Verb
taleplerini değiştirmek Verb
taleplerini gerçekleştirmek Verb
taleplerini geri almak Verb
hükümet taleplerinden kaçınmak Verb
boykot talepleri Noun
döviz talepleri Noun
ithalat taleplerini azaltmak Verb
ihracat talepleri Noun
talep yağmuru
taleplere boyun eğmek Verb
taleplere boyun eğmek Verb
feragat göstermek Verb
yarıyıl talepleri Noun
karşılıklı talepler Noun
dış talepler Noun
dış talepler Noun
savaş sonrası ihtiyaçları Noun
talep reddetmek Verb
talepleri reddetmek Verb
bir takım talepler Noun
sendika talepleri Noun
mantıksız talepler Noun
ısrarlı talepler üzerine
kesin olmayan talepler Noun
ücret talepleri Noun
yıllık talep
tadilat talebi
bakanın istifa etmesini isteyen talepler Noun
memurlardan ağır taleplerde bulunma
birinden fazla şey istemek Verb
birinden çok şey istemek Verb
birinden fazla şey istememek Verb
ödeme talebini yerine getirmek Verb
görgü kuralları gereği
durum gereği
sabrımı fazla zorluyorsunuz