birinin taleplerinde ılımlı olmak Fiil
çok zamanını almak Fiil
taleplerini değiştirmek Fiil
taleplerini gerçekleştirmek Fiil
taleplerini geri almak Fiil
hükümet taleplerinden kaçınmak Fiil
boykot talepleri İsim
döviz talepleri İsim
ithalat taleplerini azaltmak Fiil
ihracat talepleri İsim
talep yağmuru
taleplere boyun eğmek Fiil
taleplere boyun eğmek Fiil
feragat göstermek Fiil
yarıyıl talepleri İsim
karşılıklı talepler İsim
dış talepler İsim
dış talepler İsim
savaş sonrası ihtiyaçları İsim
talep reddetmek Fiil
talepleri reddetmek Fiil
bir takım talepler İsim
sendika talepleri İsim
mantıksız talepler İsim
ısrarlı talepler üzerine
kesin olmayan talepler İsim
ücret talepleri İsim
yıllık talep
tadilat talebi
bakanın istifa etmesini isteyen talepler İsim
memurlardan ağır taleplerde bulunma
birinden fazla şey istemek Fiil
birinden çok şey istemek Fiil
birinden fazla şey istememek Fiil
ödeme talebini yerine getirmek Fiil
görgü kuralları gereği
durum gereği
sabrımı fazla zorluyorsunuz