demoralize an army

  1. Verb bir ordunun maneviyatını kırmak