dense

 1. Adjective sık, kesif, kalın, sıkışık.
  a dense forest. dense trees. a dense crowd.
 2. Adjective ahmak, kalınkafalı, aptal, anlayışsız, gabi.
  a dense mind. a dense boy.
 3. Adjective aşırı, koyu, müfrit, son derece.
  dense ignorance.
 4. Adjective donuk, mat, ışığı az geçiren (optik cam, renk vb.).
 5. Adjective (anlaşılması) zor, çetin, karışık, çetrefil, muğlâk.
  dense writing.
kılıç vb ile vurarak balta girmemiş ormanda kendine yol açmak Verb
büyük kalabalık
kesif sis
ağır sis
yoğun sis
sık orman
kara cahil
ahmak
yoğun nüfus
yoğun duman
sık doku