1. Sıfat sık, kesif, kalın, sıkışık.
  a dense forest. dense trees. a dense crowd.
 2. Sıfat ahmak, kalınkafalı, aptal, anlayışsız, gabi.
  a dense mind. a dense boy.
 3. Sıfat aşırı, koyu, müfrit, son derece.
  dense ignorance.
 4. Sıfat donuk, mat, ışığı az geçiren (optik cam, renk vb.).
 5. Sıfat (anlaşılması) zor, çetin, karışık, çetrefil, muğlâk.
  dense writing.
kılıç vb ile vurarak balta girmemiş ormanda kendine yol açmak Fiil
büyük kalabalık
kesif sis
ağır sis
yoğun sis
sık orman
kara cahil
ahmak
yoğun nüfus
yoğun duman
sık doku