department budget

  1. şube bütçesi
  2. bakanlık bütçesi
bütçe şubesi Noun
Bütçe Başkanlığı Noun, Organizations
Bütçe ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
Bütçe, Performans ve Kesin Hesap Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
Bütçe, Özel Hesap, Plan Proje ve İdari İşleri Dairesi Noun, Organizations