department budget

bütçe şubesi İsim
Bütçe Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Bütçe ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Bütçe, Performans ve Kesin Hesap Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Bütçe, Özel Hesap, Plan Proje ve İdari İşleri Dairesi İsim, Kurum İsimleri