departmental committee

  1. il meclisi
  2. bakanlık kurulu
  3. daireler arası kurul