depose

 1. Verb görevinden almak, azletmek, hal'etmek, makamından/mevkiinden/tahtından indirmek.
  The head of state was deposed by the army.
 2. Verb (mahkeme dışında, yeminle) yazılı ifade vermek/tanıklık yapmak.
  depose to a fact: (bir olaya)
  tanıklık yapmak.
  He deposed to having seen the criminal.
 3. Verb (yeminli, yazılı) ifadesini almak.
 4. Verb beyan/ifade etmek, iddia/teyit etmek.
 5. Verb depozit vermek.
yeminli beyanda bulunmak Verb
yemin ederek tanıklık etmek Verb
yeminli ifade vermek Verb
tanıklık etmeyi reddetmek Verb
görevinden almak Verb
azletmek Verb
bir görevinden almak Verb
yazılı ifade