1. Fiil görevinden almak, azletmek, hal'etmek, makamından/mevkiinden/tahtından indirmek.
  The head of state was deposed by the army.
 2. Fiil (mahkeme dışında, yeminle) yazılı ifade vermek/tanıklık yapmak.
  depose to a fact: (bir olaya)
  tanıklık yapmak.
  He deposed to having seen the criminal.
 3. Fiil (yeminli, yazılı) ifadesini almak.
 4. Fiil beyan/ifade etmek, iddia/teyit etmek.
 5. Fiil depozit vermek.
yeminli beyanda bulunmak Fiil
yemin ederek tanıklık etmek Fiil
yeminli ifade vermek Fiil
tanıklık etmeyi reddetmek Fiil
görevinden almak Fiil
azletmek Fiil
bir görevinden almak Fiil
yazılı ifade