depreciation allowance

  1. amortisman indirimi
  2. amortisman karşılığı
gelir vergisi amortisman payı
sanayiler için düşünülen amortisman payında artış
sanayiler için düşülen amortisman payında artış