depreciation allowance

gelir vergisi amortisman payı
sanayiler için düşünülen amortisman payında artış
sanayiler için düşülen amortisman payında artış