depreciation of office furniture and equipment

  1. büro mobilyası ve teçhizatı amortismanı