derived income

  1. sağlanan gelir
  2. elde edilen gelir
yatırımlardan elde edilen gelir
memleket dışındaki kazançlardan alınan gelir vergisi