derived income

yatırımlardan elde edilen gelir
memleket dışındaki kazançlardan alınan gelir vergisi