describe someone as really clever

  1. Verb birini gerçekten akıllı olarak tanımlamak