deserve sb's confidence

  1. Verb birinin güvenine layık olmak