deterrent effect

  1. Noun, Military caydırıcı etki