develop an area

  1. Verb bir bölgenin kaynaklarını geliştirmek