device for protection of centre (center ,)

  1. (Br) US çeklerin muhafazası için aygıt