die like a dog

  1. gebermek, sefil bir şekilde ölmek.