dinin görevlerini serbestçe yerine getirmeyi önlemek

  1. Verb to impediment to the free exercise of religion