direct fire

  1. düz atış
  2. doğrudan ateşleme
yangının yaptığı direkt hasar