direct interest

  1. direkt menfaat
bir şeyle doğrudan doğruya ilgilenmek Verb