direct interest

bir şeyle doğrudan doğruya ilgilenmek Fiil