direct investment

  1. doğrudan yatırım
  2. dolaysız yatırım
  3. direkt yatırımlar
dolaylı yatırım Noun, Civil Law
doğrudan yabancı yatırım Noun, Economics