direct investment

  1. doğrudan yatırım
  2. dolaysız yatırım
  3. direkt yatırımlar
dolaylı yatırım İsim, Medeni Hukuk
doğrudan yabancı yatırım İsim, Ekonomi