direct route

  1. bir noktadan öbürüne en kısa mesafe
  2. direkt yol