dirt farm

  1. Noun çiftlik (bir kimsenin öz malı olan çiftlik).
    dirt farmer: çiftçi.
    dirt farming: çiftçilik.