disablement

  1. Noun sakatla(n)ma, sakat/malûl olma/bırakma, hasara uğra(t)ma, işlemez/çalışamaz hale gelme/getirme.
sakatlık derecesi
zekâ özürü
kısmi ehliyetsizlik
devamlı ehliyetsizlik
geçici ehliyetsizlik
tam ehliyetsizlik
maluliyet maaşı
özürlülük gelir talebi
özürlülük geliri talep bii
sakatlık sigortası Noun
sakatlık maaşı
devamlı sakatlık sigortası Noun
sakatlık maaşı
sakatlık yardımı
(Br) iş kazası sakatlık tazminatı