disagree about sth

  1. Verb bir şey hakkında anlaşamamak