disagree with

  1. yaramamak, (yiyecek) dokunmak, bünyesine uygun gelmemek, imtizaç edememek.
biriyle uyuşmamak Verb
fikri başka olmak Verb