discharge of duty

  1. yükümlülüğünü yerine getirme
görevinin ifasında