disclose sb's point of view

  1. Verb birinin görüş açısını açıklamak