discount bond

  1. iskonto edilmiş tahvil
çok faiz ödeyen sabit faiz oranlı menkul kıymet
nominal değerinden yaklaşık yüzde yirmisi kadar iskontolu satılan tahvil
iskontolu tahviller
tahvilin itibari değeriyle satış değeri arasındaki fark
tahvil iskontosu Noun
kefalet acyosu Noun
bono kırdırmak Verb
itfa edilmemiş tahvil iskontosu Noun