discount days

  1. Noun iskonto günleri (bankanın senet kırdığı hafta günleri
  2. Noun iskonto günleri