discount market

  1. (Br .) iskonto piyasası (iskonto edilen senetlerin alınıp satıldığı piyasa
  2. (Br) para piyasasının
  3. banka ve kredi veren diğer kuruluşlardan kısa vadeli ve vadesiz borç alan ve bu parayla hazine ve diğer
    kuruluşlara ait poliçe ve senetleri kıran
  4. az sayıda ticari kredi firması ve senet simsarından oluşan kısmı
  5. iskonto piyasası
  6. Noun ucuzluk marketi
disacyo ile satın almak Verb
(Br) özel iskonto
(Br .) özel iskonto
piyasa cari iskonto oranı
bankaların senetleri kırmada kullandığı fiyatlar
iskonto oranı
indirimli satmak Verb