discount policy

  1. iskonto politikası (iskonto oranlarında değişiklik yapılarak faiz oranları ve kredi hacminin düzenlenmesi
    ve ekonomiye yön verilmesi
  2. Noun iskonto politikası