discount store

  1. ucuzluk mağazası, ucuz/tenzilatlı mal satan mağaza/dükkân.
(US) ucuz satışlar yapılan süpermarket