discuss a matter in detail

  1. Verb bir konuyu ayrıntılarıyla görüşmek