discuss point for point

  1. Verb konuları bir bir ele alarak müzakere etmek