dish up the contents of a book in another form

  1. Verb bir kitabın içindekileri başka bir şekilde düzenleyip sunmak