dish up the contents of a book in another form

  1. Fiil bir kitabın içindekileri başka bir şekilde düzenleyip sunmak