dismal

  1. loş, kasvetli, sönük.
    a dismal day/weather. Rainy days are dismal.
  2. kederli, neşesiz, mağmum, gamlı, üzgün.
    Sickness often makes a person feel dismal.
  3. (a) feci, müthiş.
    a dismal failure. (b) uğursuz, meş'um.
  4. (Güney ABD) bataklık kıyı/sahil.
iktisat bilimi
Loş Bataklık: GD Virginia ve N. Carolina kıyılarında 48 km. uzunluğunda geniş bataklık.